Przedmowa

Napisanie przedmowy jest zawsze dużym wyzwaniem dla autora lub redaktora podręcznika. Jak bowiem na jednej stronie scharakteryzować zawartość blisko 1500 stron publikacji oraz przekonać, że są one warte przeczytania? To nieco przytłacza mimo świadomości, że przedmowa jest częścią książki zwykle pomijaną.

Pozwalam sobie zwrócić uwagę na dwie okoliczności. Po pierwsze, zdobywanie wiedzy medycznej jest czynnością, dla której nie istnieje ani forma dokonana czasownika, ani żaden określony rodzaj i ustalona liczba podręczników. Po drugie, o ile zadaniem większości podręczników medycznych jest przekazanie konkretnej dawki informacji, o tyle głównym celem „Vademecum medycyny wewnętrznej” jest pomoc lekarzowi w wykorzystaniu wiedzy wcześniej zdobytej – nie po to, aby  zdać  jakikolwiek  egzamin  (chociaż  czemu  nie?),  ale  by  lepiej  mógł  sobie radzić w codziennej pracy, polegającej na pomocy choremu.

Chory, który zgłasza się zwykle z niecharakterystycznymi dolegliwościami i wykazuje  liczne,  nieswoiste  objawy,  stanowi  dla  lekarza  nie  lada  wyzwanie. Odsyłanie go od specjalisty do specjalisty nie jest dobrym rozwiązaniem. Tym bardziej  że w Polsce  istnieje  obecnie  41  specjalizacji  „dwumodułowych”,  37 „jednomodułowych” i 8 dodatkowych. Do tego bliżej nieokreślona liczba przepisów regulujących, rozporządzeń i „pakietów”. Trudności w poruszaniu się w tym biurokratyczno-specjalistycznym gąszczu najprawdopodobniej legły u podstaw uruchomienia  nowych  kierunków  studiów,  jak  np.  coaching  medyczny,  które mają  kształcić  odpowiednich  doradców i przewodników  po  skomplikowanym systemie służby zdrowia.

Ambicją  autorów  „Vademecum …”  jest  przypomnienie  niezmiennie  obowiązującej w medycynie zasady, że rozpoznaje się wprawdzie choroby, ale leczy zawsze chorego, który jest psychosomatyczną jednością i może mieć wiele różnych schorzeń. Mottem książki mogą być natomiast słowa prof. Kornela Gibińskiego, że podstawą medycyny pozostaje niezmiennie rozum i serce lekarza. Wbrew  coraz  powszechniejszym  wyobrażeniom,  tych  dwóch  elementów  nie zastąpi żadna liczba najdoskonalszych nawet przepisów i dyrektyw stworzonych przez genialnego organizatora, menadżera lub biznesmena. Podobnie jak żaden podręcznik nie zastąpi Nauczyciela. Inna sprawa, że sposób organizacji systemu ochrony zdrowia może czynić pracę lekarza bardziej wydajną lub przyczyniać się do marnowania środków. Warto przy tym uświadomić sobie, że znacznie bardziej skuteczne od leczenia jest zapobieganie chorobom, które z kolei nie jest możliwe bez czynnego udziału całego społeczeństwa. Wytrwałe głoszenie tej prawdy jest moralnym obowiązkiem każdego lekarza.

Powstanie podręcznika było inicjatywą Wydawnictwa Lekarskiego PZWL i nie byłoby możliwe bez nadzwyczajnego i życzliwego zaangażowania jego Zespołu Redakcyjnego na czele z panią redaktor Stellą Nowośnicką-Pawlitko. „Vademecum medycyny wewnętrznej” jest wspólnym dziełem kilkudziesięciu autorów,którzy zechcieli się podzielić swoim doświadczeniem i cierpliwie znosili prośby i uwagi redaktora. Im wszystkim oraz osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania tej książki, składam serdeczne podziękowania.W imieniu całego zespołu twórców „Vademecum…” pozwalam sobie wyrazić nadzieję, że sprosta ono oczekiwaniom jego inicjatorów i będzie przydatne dla wielu  lekarzy  oraz  innych  pracowników  służby  zdrowia, a pośrednio i bezpośrednio – także dla chorych, którzy niezmiennie pozostają celem medycyny.

prof. dr hab. n. med. Jan Duława

Jan Duława

 Spis rozdziałów

 1. Wprowadzenie do medycyny klinicznej. Wybrane zagadnienia etyki lekarskiej
 2. Postępowanie z pacjentem ambulatoryjnym
 3. Główne czynniki warunkujące zdrowie i najważniejsze czynniki ryzyka chorób
 4. Epidemiologia – podstawowe zagadnienia
 5. Diagnostyka różnicowa najważniejszych objawów podmiotowych i przedmiotowych
 6. Interpretacja podstawowych badań laboratoryjnych i testów diagnostycznych
 7. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 8. Kardiologia
 9. Nadciśnienie tętnicze
 10. Alergia
 11. Hematologia
 12. Reumatologia i angiologia
 13. Endokrynologia
 14. Zaburzenia przemiany materii – cukrzyca
 15. Nefrologia
 16. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej
 17. Wybrane metaboliczne choroby kości
 18. Podstawy geriatrii
 19. Choroby neurologiczne
 20. Elementy psychiatrii w praktyce internistycznej
 21. Okulistyka
 22. Zatrucia w praktyce internistycznej
 23. Choroby kobiece w praktyce internistycznej
 24. Objawy laryngologiczne w praktyce internistycznej
 25. Objawy stomatologiczne w praktyce internistycznej
 26. Dermatologia
 27. Konsultacje internistyczne na oddziałach zabiegowych
 28. Podstawy medycyny paliatywnej i opieki paliatywnej
 29. Technika najważniejszych zabiegów wykonywanych na oddziale chorób wewnętrznych i w ambulatorium
 30. Gastroenterologia
 31. Choroby układu oddechowego
 32. Choroby zakaźne
 33. Interakcje lekowe

 

Pobierz spis treści

 Autorzy

dr n. med. Marcin Basiak
Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr n. med. Agnieszka Batko-Szwaczka
Klinika Geriatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk
Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. med. Monika Bociąga-Jasik
Klinika Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak
Specjalistyczna Praktyka Neurologiczna w Katowicach

dr hab. n. med. Iwona Bojar, prof. IMW
Zakład Problemów Zdrowotnych Wieku Podeszłego,
Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie

prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska
Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu

prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło
Klinika Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr n. med. Łukasz Bułdak
Klinka Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Jan Duława
Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr n. med. Anna Duława-Bułdak
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr n. med. Maria Flak
Klinika Neurorehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Kaowicach

prof. dr hab. n. med. Edward Franek
Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

dr hab. n. med. Maria Gańczak, prof. PUM
Zakład Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

dr hab. n. med. Aleksander M. Garlicki
Klinika Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr hab. n. med. Agnieszka Gorzkowska
Klinika Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr n. med. Maciej Haberka
Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Helbig
Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

dr hab. n. med. Michał Holecki
Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr n. med. Mirosława Janowska
Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

lek. Aneta Jańczyk
Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. med. Ewa Jastrzębska-Maj
Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr n. med. Lucjan Kępa
Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu

lek. Tomasz Kłopotowski
Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej
Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot
Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr hab. n. med. Maciej Kondrusik
Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Irena Krupka-Matuszczyk
Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr hab. n. med. Ewa Krzystanek
Klinika Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr hab. n. med. Marek Krzystanek
Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Józef Kucharz
Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

dr n. med. Andrzej Kułach
Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr n. med. Andrzej Kurek
Oddział Geriatryczny, Szpital Powiatowy w Mikołowie

prof. dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień
Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

dr hab. n. med. Anna Lis-Święty
Klinika Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

lek. Radosław Marciniak
Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Mazur
Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

prof. dr hab. med. Hanna Misiołek
Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek
Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Duława
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

dr n. med. Barbara Oczko-Grzesik
Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień
Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala
Klinika Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Sławomir Andrzej Pancewicz
Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała
Klinika Pneumonologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Monika Puzianowska-Kuźnicka
Zakład Geriatrii i Gerontologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
w Warszawie

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
Poradnia Medycyny Paliatywnej, Samodzielny Publiczny Cenralny Szpital Kliniczny
im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala
Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr n. med. Joanna Siuda
Klinika Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr n. med. Mariusz Skowerski
Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr n. med. Barbara Sobala-Szczygieł
Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu

lek. Marcin Sosnowski
Oddział Geriatrii, Centrum Zdrowia w Mikołowie

dr n. med. Dorota Strzałkowska
Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

dr hab. n. med. Jan Szewieczek
Klinika Geriatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr hab. n. med. Maciej Świat
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 Rybnik

prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz
Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr n. med. Romuald Twardowski
Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Alicja Wiercińska-Drapało
Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek
Klinika Ginekologii i Położnictwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
Oddział Kliniczny Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda
Katedra Epidemiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach